Rozstrzygnięcie konkurs plastyczny „Moje Miasto – Moja Tożsamość. Zabytki Miasta i Gminy Siewierz”

10 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Moje Miasto – Moja Tożsamość. Zabytki Miasta i Gminy Siewierz” zorganizowany przez MGCKSiT w Siewierzu. Zgłoszenia oraz prezentacje prac konkursowych odbywały się on-line. Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, inspirowanie do pracy twórczej, wzbogacanie warsztatu plastycznego, jak również rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych, alternatywna forma spędzania wolnego czasu, poszerzanie wiedzy dotyczącej walorów turystycznych Miasta i Gminy Siewierz, promocja Miasta i Gminy Siewierz. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej i odbywał się w dwóch kategoriach: przedszkolaki, klasy „0” i klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Po obejrzeniu prac plastycznych i wnikliwym dokonaniu oceny pod względem zgodności tematu pracy konkursowej z tematyką, oryginalności podejścia do tematu, estetyki pracy i wkładu pracy, Jury wyłoniło (zgodnie z regulaminem) zwycięzców.
W kategorii: przedszkolaki i klasy „0” oraz klasy I-III:
I miejsce: Hanna Wróbel
II miejsce: Krystian Niedbał
III miejsce: Oliwia Bacia
Wyróżnienie: Maria Przemyk, Marika Bacia, Sebastian Leszczyński, Wiktoria Mamzer, Zofia Przemyk.
W kategorii: klasy IV-VIII:
I miejsce: Sara Cembrowska
II miejsce: Weronika Psonka
III miejsce: Wiktoria Trzcionka, Michalina Góral
Wyróżnienie: Jesica Urbańczyk.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i gratulujemy.