Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego: 

Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego (CRKS) powstała na początku 2003 roku, jako sekcja Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej. Zrzeszała ona kilkoro członków, chętnych poznawania tajników walki bronią białą. Inicjatorem powstania chorągwi był ówczesny prezes ogrodzienieckiego bractwa, (obecnie prezes CRKS) Marek Kuśmierski. W 2004 roku zrezygnował on z dotychczas pełnionej funkcji i poświęcił się dynamicznie rozwijającemu się bractwu z Siewierza. Napływ nowych członków, rozszerzenie zakresu działania oraz coraz częstszy udział bractwa w krajowych turniejach przyczyniły się do sformalizowania jego charakteru. Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego, jako stowarzyszenie, narodziła się 15 grudnia 2005 roku. Siedzibą bractwa stały się Izba Tradycji i Kultury Dawnej oraz Zamek Biskupów Krakowskich w Siewierzu. 

Chorągiew prowadzi swoją działalność na podstawie własnego statutu. Do podstawowych celów stowarzyszenia należy przede wszystkim propagowanie materialnej kultury i wiedzy historycznej o średniowiecznej Polsce i Europie. Chorągiew prowadzi nieodpłatną działalność kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu w celu promocji i rozwoju polskiej tradycji rycerskiej, a w szczególności tradycji rycerskich Księstwa Siewierskiego. Natomiast poznanie zwyczajów i atmosfery codziennego życia w średniowieczu, a więc rozwijanie pasji związanych z rekonstrukcją historyczną umożliwiają członkom stowarzyszenia turnieje rycerskie. Ponadto chorągiew zajmuje się organizacją pokazów, przede wszystkim w okresie wakacyjnym na Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu.

 

  

Dane kontaktowe:

 

Marek Kuśmierski – Prezes (CRKS)

tel.  506277256

e-mail: bractwo.siewierz@gmail.com