ZAMEK W SIEWIERZU / IZBA TRADYCJI I KULTURY DAWNEJ W SIEWIERZU

ZAMEK W SIEWIERZU
Zwiedzanie Zamku Siewierskiego*
W sezonie (maj - wrzesień) Zamek można zwiedzać:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00 - zwiedzanie odbywa się za pośrednictwem Punktu Informacji Turystycznej w Siewierzu / Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, ul. Kościuszki 5, tel. 32 67 42 461, 32 67 41 649 wew. 23
- w weekend w godz. od 10.00 do 18.00
Poza sezonem (październik - kwiecień) Zamek może być udostępniany nieregularnie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Zwiedzanie Zamku wraz z wejściem na wieżę widokową udostępniane są nieodpłatnie. Niebywałą atrakcją turystyczną jest most zwodzony uruchamiany dla zorganizowanych grup wycieczkowych, odrestaurowana piwnica zamkowa ze stałą ekspozycją archeologiczną oraz inne atrakcje na dziedzińcu.

Dodatkowe informacje o możliwości zwiedzania Zamku można uzyskać pod nr. tel. 32 67 42 461, 32 67 41 649 wew. 23 oraz bezpośrednio w Punkcie Informacji Turystycznej w Siewierzu, ul. Kościuszki 5, 42-470 Siewierz.


Ślubne sesje zdjęciowe na Zamku Siewierskim*

W związku z licznymi zapytaniami "nowożeńców" w sprawie organizacji ślubnych sesji zdjęciowych na Zamku Siewierskim, uprzejmie informujemy, że w tym celu należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Punktem Informacji Turystycznej w Siewierzu ul. Kościuszki 5, lub telefonicznie pod nr. tel. 32 67 42 461, 32 67 41 649 wew. 23. Organizacja ślubnych sesji zdjęciowych na Zamku Siewierskim jest bezpłatna.


IZBA TRADYCJI I KULTURY DAWNEJ W SIEWIERZU
Kontakt:
Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, ul. Kościuszki 5, 42-470 Siewierz
tel. 32 67 42 461, e-mail: izba@siewierz.pl

HISTORIA, ZASOBY, CELE

Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu powołana została do życia w 2005 r. i mieści się w zabytkowym dworku z XVIII w. na historycznym trakcie Księstwa Siewierskiego. Stanowi ogólnodostępne dobro kultury, której zadaniem jest kultywowanie i propagowanie dziejów Ziemi Siewierskiej. W Izbie znajduje się blisko 2 tys. eksponatów, obejmujących rzemiosło dawne, zabytki archeologiczne, prace malarskie, rzeźbę, rękodzieło artystyczne oraz makieta Zamku Siewierskiego odzwierciedlająca jego stan z końca XVIII w. i makieta XVI-wiecznego Ratusza Miejskiego. Izba prowadzi sprzedaż pamiątek oraz publikacji książkowych. W trakcie zwiedzania można uzyskać odbitki ozdobnych pieczęci Izby i Zamku Siewierskiego.

OPŁATY ZA ZWIEDZANIE IZBY
Zwiedzanie Izby i udział w programie edukacyjno-historycznym jest odpłatne:
4 zł - dzieci i młodzież szkolna
6 zł - dorośli
(opłata nie dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz)

Zwiedzanie Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu*
W sezonie (maj-wrzesień) ITiKD można zwiedzać:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00
Poza sezonem (październik - kwiecień) ITiKD można zwiedzać:
- od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00
Dodatkowe informacje o możliwości zwiedzania Izby można uzyskać pod nr. tel. 32 67 42 461 oraz bezpośrednio w Punkcie Informacji Turystycznej w Siewierzu, ul. Kościuszki 5, 42-470 Siewierz

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W SIEWIERZU*
W budynku Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, w lipcu 2011 roku został uruchomiony Punkt Informacji Turystycznej, którego usługi są całkowicie bezpłatne. Informacja turystyczna Miasta i Gminy Siewierz udziela kompleksowej informacji w godzinach otwarcia lub pod numerem tel. 32 67 42 461, 32 67 41 649 wew. 23. Punkt Informacji Turystycznej czynny jest codziennie w godzinach 10.00-16.00 (w miesiącach maj-wrzesień) oraz w godzinach 11.00-15.00 (w miesiącach pozostałych).

Zakres usług świadczonych przez Punkt Informacji Turystycznej obejmuje:

" bezpłatne mapy i wydawnictwa
" wydawnictwa drukowane i multimedialne dotyczące turystyki i kultury Siewierza, województwa śląskiego i regionu jurajskiego
" informacja telefoniczna
" rezerwacja przewodnika
" kompleksowa informacja turystyczna o Siewierzu
" informacja o regionie turystycznym ziemi siewierskiej
" informacja o wydarzeniach kulturalnych i sportowych
" poradnictwo z zakresu wycieczek regionalnych

Punkt Informacji Turystycznej funkcjonuje w ramach projektu "Śląski System Informacji Turystycznej " realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 "Systemy Informacji Turystycznej". W ramach projektu Punkt Informacji Turystycznej w Siewierzu otrzymał pełne wyposażenie meblowe, cyfrowe, oznaczenia. W najbliższych miesiącach pojawią się również dwa infokioski, które będą uzupełnieniem punktu. Turyści będą mogli skorzystać z komputerowej bazy danych dostępnych przez całą dobę. Projekt przewiduje również wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w GPS i audio przewodnik.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W SIEWIERZU
Kontakt:
ul. Kościuszki 5, 42-470 Siewierz
tel. 32 67 42 461, e-mail: siewierz@slaskie.travel


*Powyższe godziny mogą ulec zmianie w zależności od natężenia ruchu turystycznego oraz planowanych imprez kulturalno - rozrywkowych.  


 


 
Do pobrania: