Informacja o tymczasowym zamknięciu MGCKSiT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w terminie do 17 stycznia 2020 r. następuje czasowe zamknięcie instytucji kultury dla publiczności. Tym samym stacjonarne zajęcia edukacyjno-kulturalne oraz wydarzenia kulturalne w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zostają zawieszone.
Ponadto informujemy, że do dnia 17.01.2021 z obiektów MGCKSiT Siewierz mogą korzystać tylko i wyłącznie kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy. Na obiekty MGCKSiT w Siewierzu mogą wejść tylko i wyłącznie trenerzy oraz uprawnieni zawodnicy (rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży nie mogą wejść na obiekty MGCKSiT w Siewierzu). Wszyscy użytkownicy obiektów MGCKSiT w Siewierzu zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących zaleceń i norm sanitarnych, od momentu wejścia do momentu wyjścia z obiektów sportowych.
Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej: kultura.siewierz.pl oraz na profilu fb.
Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 32 67 41 649 oraz mailowego: mgcksit@siewierz.pl.
Do szybkiego zobaczenia!